ΑΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Το Υγραέριο (LPG - Liquified Petroleum Gas)


AutoGas adv

Το Υγραέριο (LPG) έχει μοναδικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό για ποικίλες χρήσεις:

 • Εύκολα Μεταφερόμενο

  Το Υγραέριο (LPG) μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί, ενώ χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η χρήση του δεν προαπαιτεί ένα σταθερό δίκτυο, καθώς επίσης το καύσιμο δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

 • Καθαρό - Οικολογικό

  Eco fuel Το Υγραέριο (LPG) είναι από τα καθαρότερα καύσιμα. Σε μετρήσεις επί του συνολικού κύκλου καυσίμων έχει τις μικρότερες εκπομπές ρύπων που επηρεάζουν το φαινόμενου του θερμοκηπίου από κάθε άλλο ορυκτό καύσιμο. Είναι μη τοξικό, ενώ σε περίπτωση διαρροής δεν υπηρεάζει το υπεδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

 • Εύκολα Διαθέσιμο

  Το Υγραέριο (LPG) είναι εύκολα διαθέσιμο στον οποιονδήποτε, οπουδήποτε σήμερα, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις υποδομής. Η τεχνολογία γαι τη χρήση του είναι πλήρως εξελιγμένη και τα αποθέματα που υπάρχουν είναι αρκετά για πολλές δεκαετίες.

 • Αποτελεσματικό

  Υγραέριο (LPG) έχει πολύ καλή σχέση τιμής - απόδοσης, αφού η αποτελεσματικότητά του είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερη από τα παραδοσιακά καύσιμα, αφού καταφέρνει χαμηλή σπατάλη ενέργειας και καλύτερη χρήση των ενεργειακών πηγών του πλάνητη.

Το Υγραέριο στα Αυτοκίνητα

Το Υγραέριο (LPG) χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο αυτοκινήτων. Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 10.000.000 οχήματα που κυκλοφορούν χρησιμοποιώντας Υγραέριο (μετρήσεις 2009), ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες όλο και συχνότερα εντάσσουν στη στρατηγική τους την προώθηση στην αγορά όλο και περισσότερων μοντέλων επιβατηγών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν Υγραέριο.
Bio fuel Ως προς τις εκπομπές διοξειδίο του άνθρακα (CO2) η μείωση είναι της τάξης του 10% κατά μέσο όρο συγκριτικά με τα οχήματα που χρηιμοποιούν βενζίνη, ποσοστό που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί με όποιο άλλο εναλλακτικό καύσιμο και να επιλεγεί για όχημα που βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία.
Ως διαβάθμιση το Υγραέριο (LPG) έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό προπανίου και κατά συνέπεια έχει περισσότερα οκτάνια (Motor Octane Number), χαρακτηριστικό ιδιαίτερα επιθυμητό για κινητήρες με ανάφλεξη σπινθήρα (spark ignition engines). Παράλληλα έχει μικρότερα ποσοστά ακόρεστων υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα την πλήρη καύση του καυσίμου και λιγότερα υπολλείμματα μετά την καύση.

Αναλαμβάνουμε να περάσουμε Κ.Τ.Ε.Ο. το αυτοκίνητό σας, μετά την τοποθέτηση