Υγραεριοκίνηση Θεσσαλονίκης. Συμφέρουσες λύσεις στην Τοποθέτηση Υγραεριοκίνησης στη Θεσσαλονίκη
Ολοκληρωμένα συστήματα Υγραεριοκίνησης - Σύγχρονο Διαγνωστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Υπολογίσμός κέρδους σε € από την χρήση Υγραερίου Κίνησης

για μέση ετήσια χρήση 10.000 Km

Διαφοροποιήστε τις τιμές σύμφωνα με αυτές που ισχύουν στην περιοχή σας.
Μέση τιμή(*) πώλησης Αμόλυβδης 95 Οκτ στη Θεσσαλονίκη:
€  
Μέση τιμή πώλησης LPG:
€  
Κατανάλωση Βενζίνης (lt/100Km):
 
Κατανάλωση LPG (lt/100Km):
 
(*) Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας - Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Τελευταία Ενημέρωση: 23/3/2019

Αναλαμβάνουμε να περάσουμε Κ.Τ.Ε.Ο. το αυτοκίνητό σας, μετά την τοποθέτηση