ΑΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Το υγραέριο (GPL, LPG ή Liquefied Petroleum Gas) είναι πιο βαρύ από τον αέρα και σε περίπτωση διαρροής σε κλειστούς χώρους παγιδεύεται σε αντίθεση με το ελαφρύτερο φυσικό αέριο που διαφεύγει.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, κινδυνεύει ο οδηγός του οχήματος;
Μπορεί π.χ. το υγραέριο να εκραγεί;

Πλέον στην χώρα μας η υγραεριοκίνηση είναι απόλυτα νόμιμη και ασφαλής (από το 1999 υπάρχει σχετική νομοθεσία, βάσει του νόμου 2773/99 και της υπουργικής απόφασης 18586/698 29-3-2000) αρκεί να πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές εγκατάστασης και οι σχετικές πιστοποιήσεις.
Για παράδειγμα, ο τεχνικός ή η εταιρία που θα αναλάβει την μετατροπή θα πρέπει να καταθέσει στο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση μαζί με τις πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια και μετά τον τεχνικό έλεγχο το Υπουργείο Μεταφορών (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων) ενημερώνεται και στην άδεια κυκλοφορίας αναφέρεται στο εξής πως «φέρει συσκευή υγραεριοκίνησης».

Αναλαμβάνουμε να περάσουμε Κ.Τ.Ε.Ο. το αυτοκίνητό σας, μετά την τοποθέτηση

Από το 1983 στον χώρο του αυτοκινήτου