Τοποθέτηση Υγραεριοκίνησης, service - ανταλλακτικά

Τοποθέτηση Υγραεριοκίνησης

Η μετατροπή του συστήματος καυσίμου ενός αυτοκινήτου για να λειτουργεί με υγραέριο είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μόνο από πιστοποιημένα, εξειδικευμένα συνεργεία και έμπειρους τεχνικούς, όπως η AutoFlash Gas. Τα συστήματα υγραερίου καυσίμου οχημάτων που διατίθενται στην αγορά τα τελευταία χρόνια είναι προηγμένα τεχνολογικά, τελευταίας γενιάς και εκμεταλλεύονται την πιο πρόσφατη τεχνολογία ελέγχου εκπομπής καυσαερίων που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
FlashGas Με την εγκατάσταση του κιτ, το υγραέριο διοχετεύεται στην περιοχή του κινητήρα μέσω ενός σωλήνα. Αμέσως μετατρέπεται σε αέριο από μια μονάδα μετατροπής (πνεύμονας) και ελεγχόμενα πλέον διοχετεύεται από το σύστημα ψεκασμού (μπεκ υγραερίου) στην εισαγωγή καυσίμου.
Το αυτοκίνητο μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγρεριοκίνησης λειτουργεί κανονικά είτε με υγραέριο είτε με βενζίνη απλά τοποθετούνται κάποια επιπλέον εξαρτήματα που είναι ο υποβιβαστής πίεσης, τα μπεκ του υγραερίου, οι καλωδιώσεις του εγκεφάλου, ο διακόπτης επιλογής καυσίμου με την ένδειξη στάθμης υγραερίου, οι σωληνώσεις του καυσίμου από την δεξαμενή στον κινητήρα, η δεξαμενή με την ειδική πολυβαλβίδα που αποτελεί βαλβίδα παροχής και διακοπής, ανακουφιστική βαλβίδα (εκτόνωσης), το στόμιο πλήρωσης που μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα από την τάπα της βενζίνης ή κάπου εξωτερικά στο προφυλακτήρα ή από κάτω από τον προφυλακτήρα με μεταλλική βάση.
Όταν χρησιμοποιείται το υγραέριο, οι μονάδες ψεκασμού της βενζίνης δεν λειτουργούν. Στον πίνακα ελέγχου όμως του αυτοκινήτου εγκαθίσταται πάντα ένας διακόπτης που επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε από τους δύο τύπους καυσίμου. Όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα (εργοστασιακά καταλυτικά) έχουν δυνατότητα παράλληλης χρήσης είτε βενζίνης είτε υγραερίου, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής του καυσίμου ακόμη και κατά την οδήγηση, χωρίς σχεδόν να γίνει καθόλου αντιληπτή η αλλαγή καυσίμου.

Διαδικασία δήλωσης του συστήματος υγραερίου

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου η AutoFlash Gas παραδίδει στον κάτοχο του αυτοκινήτου υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 προς το ΚΤΕΟ πως η διασκευή έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των εξαρτημάτων. Το αυτοκίνητο, στη συνέχεια, περνάει από τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ για να διαπιστωθεί εάν η εργασία, όντως, έγινε με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια, γίνεται μετατροπή της άδειας κυκλοφορίας - στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας, που είναι αρμόδια για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων - όπου στον τύπο καυσίμου συμπληρώνεται «αμόλυβδη-υγραέριο».
Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος των οχημάτων γίνεται σε ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ όπου τα στοιχεία του συνεργείου, του μηχανικού και των εξαρτημάτων θα διασταυρωθούν για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεκριμένα ή όχι. Οι επόμενοι τεχνικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Αναλαμβάνουμε να περάσουμε Κ.Τ.Ε.Ο. το αυτοκίνητό σας, μετά την τοποθέτηση