Θεσσαλονίκη: Μακεδονίας 43 με Ορέστου 38, 54642

2310 857449

info@flashgas.gr

Δευ-Παρ: 8:30 – 17:00

Δευ-Παρ: 8:30 – 17:00
Κλείστε ραντεβού σήμερα 2310 857449
Θεσσαλονίκη: Μακεδονίας 43 με Ορέστου 38, 54642

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και υπολογίστε τα χρήματα που εξοικονομείτε ετησίως με τη χρήση υγραερίου έναντι της βενζίνης.